• VN Language IconViệt

Email: info@foodgia.com

Sinh tố dứa sữa tuơi

Chỉ cần thêm vào một ít sữa tươi món sinh tố của bạn sẽ trở nên thơm ngon và béo nguậy. by Nguyen Thanh Phuong

Bình luận hoặc Tạo công thức riêng của bạn!