• VN Language IconViệt

Email: info@foodgia.com

ĐIỀU KHOẢN và ĐIỀU KIỆN


Foodgia là một sàn giao dịch cho tất cả các doanh nghiệp thực phẩm. Tại đây cho phép các thành viên mua và bán các sản phẩm thực phẩm của họ. Đây là cách dễ dàng nhất để có được những sản phẩm trực tuyến mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào.


Tất cả các thành viên tham gia vào thỏa thuận này đối với Foodgia đều là những nhà thầu độc lập, không có quan hệ liên doanh, không phải quan hệ nhượng - nhận quyền thương hiệu, không phải đối tác, nhân viên, hay đại lý của Foodgia. Foodgia không đại diện cho bất cứ thành viên nào và từ chối bảo đảm về sự trình bày hay nội dung liên quan đến thông tin trong bài viết của các thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn về sự chính xác, tính pháp lý, sự an toàn, tính trọn vẹn hoặc chất lượng, cũng như danh tính của các thành viên. Foodgia không thể và không đảm bảo tính xác minh của danh tính mỗi thành viên và / hoặc các thông tin thể hiện trong bất kỳ hồ sơ thành viên nào. Trang web Foodgia có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba: Các liên kết này chỉ để thuận tiện và Foodgia không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của chúng, cũng như không chứng thực về nội dung của các liên kết này. MỞ RỘNG TRONG SỰ CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT, TRÊN DIỄN ĐÀN FOODGIA, CÁC DỊCH VỤ Ở ĐÂY, TẤT CẢ HỒ SƠ CỦA CÁC THÀNH VIÊN, VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TỪ ĐÂY ĐỀU LÀ DƯỚI HÌNH THỨC "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN HAY SỰ BẢO HÀNH NÀO, TOÀN BỘ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN DIỄN ĐÀN FOODGIA ĐỀU THUỘC VỀ CÁC THÀNH VIÊN. TẤT CẢ ĐIỀU KIỆN HOẶC BẢO ĐẢM, DÙ THỂ HIỆN THEO NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH, ĐỀU BỊ PHỦ ĐỊNH ĐỐI VỚI DIỄN ĐÀN FOODGIA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FOODGIA SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO SỰ MẤT MÁT VỀ LỢI NHUẬN, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, SỰ GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT MÁT DỮ LIỆU, CHI PHÍ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH TRÊN DIỄN ĐÀN.


Foodgia có những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, và lạm dụng, cũng như chống lại sự truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, và xóa bỏ.


Foodgia sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) mã hóa trên tất cả trang web, nơi mà thông tin của các người dùng cụ thể được thu thập. Người dùng phải sử dụng một trình duyệt SSL cho phép, chẳng hạn như Chrome, Safari, Firefox, hay Internet Explorer… . Làm như vậy để bảo vệ tính bảo mật của thông tin người dùng cụ thể khi chúng được truyền qua mạng. Trên Foodgia, các thành viên được phép đăng bài hay bán các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, việc đăng tải các tài liệu không phù hợp trên trang web đều bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến một lệnh cấm. Người đăng tin rác sẽ bị cấm vĩnh viễn. Foodgia có quyền buộc dừng tạm thời bất cứ tài khoản nào hoặc xóa bỏ vĩnh viễn các tài khoản có hành vi sai trái. Foodgia có quyền chấp nhận, từ chối hay chỉnh sửa các danh sách của bạn.


Foodgia và các đối tác kinh doanh của mình có thể liên lạc với các thành viên về các vấn đề liên quan đến các sản phẩm, chương trình khuyến mãi, và các dịch vụ hấp dẫn khác. Điều này có thể bao gồm email hay các thông tin liên lạc khác. Foodgia cũng có thể thu hút các ý kiến của các thương gia nhằm mục đích nghiên cứu thị trường.


Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành nên một thỏa thuận giữa các bên, và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó liên quan đến vấn đề này. Foodgia bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện theo thời gian mà không cần thông báo trước và hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi. Các thành viên của Foodgia có trách nhiệm theo dõi trang này định kỳ để cập nhật thường xuyên, bài đăng mới sẽ có hiệu lực ngay khi đăng. Các thành viên tiếp tục sử dụng diễn đàn đồng nghĩa với việc chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện này. Foodgia có quyền thay đổi, sửa đổi, đình chỉ, hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào, tính năng, hoặc nội dung của trang này bất cứ khi nào. Foodgia cũng có thể giới hạn một số tính năng hoặc hạn chế sự truy cập của các thành viên đến các phần hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo trước.